29 października 2020

Komunikat dotyczący eliminacji szkolnych konkursów przedmiotowych w roku szkolnym 2020/2021

Informujemy, że w przypadku wydłużenia obowiązującego do dnia 8 listopada br. ograniczenia na obszarze kraju funkcjonowania publicznych i niepublicznych szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży w zakresie dotyczącym klas IV–VIII oraz realizacją w tych klasach zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty może dokonać zmian w zakresie terminów lub sposobu przeprowadzenia etapu szkolnego konkursów przedmiotowych w roku szkolnym 2020/2021.

Ponadto informujemy, iż zmiany w organizacji konkursów przedmiotowych dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych województwa warmińsko-mazurskiego będą niezwłocznie publikowane na stronie internetowej http://www.ko.olsztyn.pl/category/rodzice-i-uczniowie/konkursy-przedmiotowe/. Prosimy o bieżące zapoznawanie się z nowymi uregulowaniami dot. konkursów przedmiotowych.

Ułatwienia dostępu