6 listopada 2020

Komunikat w sprawie organizacji etapu szkolnego konkursów przedmiotowych w roku szkolnym 2020/2021

Informujemy, że w czasie obowiązującego w dniach 9 – 29 listopada br. ograniczenia na obszarze kraju funkcjonowania publicznych i niepublicznych szkół podstawowych, dyrektor szkoły może udostępnić pomieszczenia w szkole w celu przeprowadzenia poszczególnych stopni konkursów, olimpiad lub turniejów.

W związku z powyższym etap szkolny konkursów przedmiotowych dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych województwa warmińsko-mazurskiego odbędzie się zgodnie z harmonogramem i zasadami przyjętymi w Regulaminie konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych województwa warmińsko-mazurskiego w roku szkolnym 2020/2021.

Ułatwienia dostępu