6 listopada 2020

Ogólnopolski projekt edukacyjny – „Kresy – polskie ziemie wschodnie w XX wieku”

Instytut Pamięci Narodowej zaprasza młodzież szkolną do wzięcia udziału w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym „Kresy – polskie ziemie wschodnie w XX wieku”. Konkurs skierowany jest do uczniów klas 7–8 szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych, nauczycieli, dyrektorów wszystkich typów szkół i placówek oświatowych.

Celem projektu jest popularyzowanie wiedzy o historii polskich Kresów Wschodnich I i II Rzeczypospolitej wśród młodzieży. Jednym z najważniejszych aspektów projektu jest uwrażliwianie uczestników na los Polaków mieszkających za naszą obecną wschodnią granicą oraz kształtowanie świadomości, że nadal są oni cząstką naszej Ojczyzny.

Projekt podzielony został na dwa etapy:

I etap – szkolny: test wiedzy kresowej, organizowany przez dyrektorów szkół.

II etap – najważniejsza część projektu jakim jest konkurs wiedzy. 

Dla laureatów etapu centralnego przewidziana jest nagroda – wyjazd edukacyjny na Kresy we wrześniu 2021 r.

Zgłoszenia szkół do udziału w projekcie: do 30 listopada 2020 r.

Regulamin konkursu wraz z niezbędnymi dokumentami dostępny jest na stronie: edukacja.ipn.gov.pl

Ułatwienia dostępu