6 listopada 2020

Statystycznie najlepszy scenariusz – konkurs dla Nauczycieli

Główny Urząd Statystyczny zaprasza do wzięcia udziału w konkursie pt. „Statystycznie, najlepszy scenariusz”.  Konkurs skierowany jest do nauczycieli uczących w klasach VI-VIII szkoły podstawowej oraz nauczycieli szkół ponadpodstawowych.

Celem konkursu jest:

– poszerzanie wiedzy na temat statystyki publicznej oraz badań ankietowych wśród nauczycieli i uczniów,
– rozpowszechnianie informacji dotyczących Powszechnego Spisu Rolnego 2020,
– zainteresowanie systemu oświaty działaniami statutowymi GUS oraz Urzędów Statystycznych,
– rozwijanie „zainteresowań statystycznych”,
– stworzenie możliwości promowania statystyki publicznej w innowacyjny sposób,
– wyłonienie najlepszego scenariusza o wysokich wartościach edukacyjnych i stylistycznych, w każdej z kategorii.

Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody pieniężne.

Konkurs trwa do 30 listopada 2020 r., a termin składania prac upływa 15 listopada 2020 r.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: stat.gov.pl

Ułatwienia dostępu