19 listopada 2020

Lista szkół/placówek, które otrzymały Certyfikat Szkoła Wierna Dziedzictwu

Kapituła Konkursu Certyfikat Szkoła Wierna Dziedzictwu, powołana przez Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty, po dokonaniu oceny złożonej dokumentacji pod względem formalnym i merytorycznym, rekomendowała 25 szkół/placówek z województwa warmińsko-mazurskiego do Certyfikatu Szkoła Wierna Dziedzictwu

Na wniosek Kapituły Warmińsko – Mazurski Kurator Oświaty przyznał Certyfikatem następującym szkołom/placówkom oświatowym:

 1. Przedszkole Miejskie nr 4 w Braniewie
 2. Przedszkole Miejskie nr 10 im. Jana Pawła II w Olsztynie
 3. Przedszkole Jedyneczka w Morągu
 4. Przedszkole Miejskie nr 1 w Olsztynie
 5. Szkoła Podstawowa nr 16 im. Józefa Wybickiego w Elblągu
 6. Szkoła Podstawowa nr 3 im. mjr. Henryka Sucharskiego w Pasłęku
 7. Szkoła Podstawowa im. Marii Zientary-Malewskiej w Spychowie
 8. Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Złotowie
 9. Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Rogóżu
 10. Szkoła Podstawowa nr 18 im. Orła Białego w Olsztynie
 11. Szkoła Podstawowa w Nawiadach
 12. Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Smolajnach
 13. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Armii Krajowej w Ostródzie
 14. Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Kiełpinach
 15. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Danuty Siedzikówny Inki w Ełku
 16. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Janowcu Kościelnym
 17. Szkoła Podstawowa nr 4 im. Papieża Jana Pawła II w Piszu
 18. Szkoła Podstawowa im. Jadwigi Tressenberg w Pozezdrzu
 19. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Olsztynku
 20. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Purdzie
 21. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Elizy Orzeszkowej w Bartoszycach
 22. Zespół Szkół nr 1 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Ełku
 23. Zespół Szkół Chemicznych i Ogólnokształcących im Jędrzeja Śniadeckiego w Olsztynie
 24. Zespól Szkół nr 2 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Ełku
 25. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. ks. Jana Twardowskiego w Nidzicy

Gratulujemy wyróżnienia!

Wymienione przedszkola, szkoły i placówki oświatowe mają prawo do używania tytułu Szkoła Wierna Dziedzictwu do 31 sierpnia 2023 r.

Jednocześnie informujemy, że o terminie i sposobie wręczania Certyfikatów będziemy informować w następnych komunikatach.

Ułatwienia dostępu