26 listopada 2020

Konferencja prasowa Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty

W konferencji prasowej w dniu 23.11.2020 r. uczestniczyli Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty Krzysztof Marek Nowacki oraz Warmińsko-Mazurski Wicekurator Oświaty Wojciech Cybulski. W czasie konferencji zostały szeroko omówione dwa tematy: zmiany w egzaminach ósmoklasisty i maturalnym oraz rządowe wsparcie w kwocie 500 zł dla nauczycieli w ramach refundacji wydatków związanych z akcesoriami komputerowymi wykorzystywanymi w nauce zdalnej.

Pan Kurator uzasadnił potrzebę zmian w organizacji ww. egzaminów, które w roku szkolnym 2020/2021 będą wyjątkowo przeprowadzone na podstawie wymagań egzaminacyjnych, a nie na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej. Wskazał, że rząd polski jako jeden z pierwszych w Europie określił zasady przeprowadzania egzaminów ósmoklasisty i maturalnego w czasie pandemii. Pan Kurator jednocześnie zachęcił do wzięcia udziału w terminie do 27 listopada br. w prekonsultacjach propozycji wymagań egzaminacyjnych.

Ułatwienia dostępu