1 grudnia 2020

V edycja ogólnopolskiego konkursu „Od pomysłu do przemysłu”

Wydział Mechaniczno-Technologiczny Politechniki Rzeszowskiej oraz Zakład Elektroniki i Automatyki CHIP zapraszają do wzięcia udziału w V edycji ogólnopolskiego konkursu „Od pomysłu do przemysłu”. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych oraz szkół branżowych I stopnia. Organizatorzy dopuszczają udział osób indywidualnych, jak i zespołów dwuosobowych.

Celem konkursu jest:

 • zaszczepianie i rozwijanie pasji,
 • rozwój zainteresowań różnymi dziedzinami techniki,
 • podnoszenie umiejętności praktycznych,
 • ukierunkowanie na rozwój zawodowy,
 • pobudzenie kreatywności,
 • zachęcenie do poznawania nowych technologii i twórczego ich wykorzystania,
 • promocja uczniów których cechuje kreatywność i ambicja,
 • zachęcenie uczniów do podejmowania studiów technicznych,
 • nabywanie umiejętności pracy w zespole,
 • umiejętność szukania rozwiązań mających praktyczne zastosowanie.

Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach:

1) Projekty autorskie – prace wymyślone i stworzone przez uczestników na potrzeby Konkursu, przez projekt do uruchomienia, będące efektem pracy własnej.

2) Projekty inspirowane – urządzenia stworzone w oparciu o tutoriale oraz rozwiązania Open Source. Wprowadzenie zmian w dostępnym rozwiązaniu będzie dodatkowym atutem pracy.

Prace konkursowe w obu kategoriach obejmują: zaprojektowanie, zbudowanie i uruchomienie:

 • Urządzeń elektronicznych,
 • Urządzeń mechatronicznych,
 • Urządzeń elektrycznych,
 • Systemów automatyki.

Konkurs nie dopuszcza zgłaszania prac czysto softwarowych.

Termin zgłaszania uczestników upływa 30 grudnia 2020 roku. Więcej informacji oraz szczegółowy terminarz konkursu znajduje się na stronie internetowej knip.prz.edu.pl

Ułatwienia dostępu