2 grudnia 2020

Międzynarodowe Badanie Kompetencji Obywatelskich ICCS 2022 (International Civic and Citizenship Education Study) – badanie pilotażowe ICCS

Instytut Badań Edukacyjnych na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej przystąpił do realizacji Międzynarodowego Badania Kompetencji Obywatelskich ICCS 2022 (International Civic and Citizenship Education Study). Jest ono największym międzynarodowym badaniem dotyczącym edukacji obywatelskiej i pokazuje stopień gotowości młodych ludzi do udziału w życiu społecznym, ich przygotowanie do pełnienia roli obywatela.

Celem badania jest ocena poziomu nauczania w całym kraju. ICCS bada wiedzę i rozumienie zagadnień z zakresu edukacji obywatelskiej a także postawy i zachowanie obywatelskie uczniów.

Udział wylosowanych szkół w badaniu jest warunkiem uzyskania reprezentatywnych wyników danych i trafnych wyników badania. Zostaną one opracowane w postaci zbiorczych zestawień na poziomie ogólnokrajowym bez możliwości identyfikacji szkół, miejscowości czy poszczególnych osób uczestniczących w badaniu.

Realizacja badania będzie w pełni zgodna z ustawą o ochronie danych osobowych i Kodeksem Cywilnym. Przy organizacji badania będzie brana pod uwagę sytuacja epidemiczna.

W najnowszej edycji uczestniczą szkoły z ponad 25 krajów świata, wybieranych losowo. W Polsce do badania pilotażowego wylosowane zostały 32 szkoły z województw: dolnośląskiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego. W sesji badawczej uczestniczą uczniowie ósmej klasy szkoły podstawowej (jeden lub dwa oddziały klasy ósmej ze szkoły). Badanie odbędzie się pod koniec lutego 2021 roku.

Szkoły uczestniczące w badaniu otrzymają specjalny certyfikat.

Dodatkowe informacje na temat badania ICCS znajdują się na stronie Międzynarodowego Mierzenia Osiągnięć Szkolnych (IEA) – organizatora badania www.iea.nl, oraz na stronie IBE iccs.ibe.edu.pl

Ułatwienia dostępu