4 grudnia 2020

Zaproszenie do udziału w konkursie „ZesPOLeni”

Konkurs ZesPOLeni organizowany jest przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w ramach Funduszy Norweskich i Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Tematem konkursu jest przedstawienie krótkiego filmu świadczącego o pozytywnym wpływie Polaków na życie i gospodarkę współczesnej Norwegii, Islandii i Liechtensteinu.

Konkurs skierowany jest do uczniów II i III klas szkół ponadpodstawowych. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie zespoły 7-osobowe (6 uczniów i 1 nauczyciel-opiekun). Każda szkoła może być reprezentowana tylko przez jeden zespół, który może zgłosić wyłącznie jedną pracę konkursową.

Więcej informacji na temat konkursu, regulamin oraz sposób rejestracji zespołów znajduje się na stronie konkurszespoleni.pl

Ułatwienia dostępu