11 grudnia 2020

Całodobowy Dziecięcy Telefon Zaufania (800 12 12 12) i dedykowany młodym ludziom czat internetowy

Informujemy, że Rzecznik Praw Dziecka uruchomił całodobowy Dziecięcy Telefon Zaufania i dedykowany młodym ludziom czat internetowy, prowadzony przez profesjonalnych psychologów. Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka dostępy jest pod numerem 800 12 12 12, a czat internetowy na stronie internetowej rzecznika – brpd.gov.pl.

Dzwoniący pod numer telefonu zaufania nie ponoszą żadnych opłat, czat internetowy ma charakter nieodpłatny i nie wymaga instalacji dodatkowych aplikacji.

Podejmując kontakt za pośrednictwem tych dwóch kanałów komunikacji, dziecko uzyskać może natychmiastowe wsparcie, podzielić się swoimi przeżyciami i wspólnie ze wspierającą osobą dorosłą zastanowić się nad rozwiązaniem swoich problemów.

Więcej informacji na stronie: brpd.gov.pl

Ułatwienia dostępu