23 grudnia 2020

„Bezpieczna Szkoła Krokodylka Tirka” – zajęcia online dla uczniów klas 1-3

Główny Inspektorat Transportu Drogowego od wielu lat realizuje w placówkach oświatowych projekt edukacyjny „Bezpieczna Szkoła Krokodylka Tirka”. Zajęcia w formie bezpośrednich spotkań oraz narzędzia edukacyjne zostały dostosowane do dzieci z klas 1-3 szkoły podstawowej. Głównym celem projektu jest kształtowanie świadomości dzieci w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz promowanie przestrzegania zasad BRD, a w konsekwencji ochrona najmłodszych uczestników ruchu drogowego.

 

Ze względu na sytuację epidemiczną i zagrożenie SARS-CoV-2 dotychczasowa forma zajęć została zmieniona. Bezpośrednie spotkania edukacyjne w szkołach zastąpiły zajęcia online dostosowane do trybu nauki zdalnej. Zmiana formuły nie wpływa na walory edukacyjne zajęć. Utrzymany został również interaktywny charakter lekcji, a wykorzystywane narzędzia edukacyjne w postaci m.in. prezentacji multimedialnej, umożliwiają uczniom aktywne uczestnictwo w lekcjach.

 

Prowadzący zajęcia wspólnie z dziećmi omawia przepisy i zasady bezpieczeństwa ruchu drogowego istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa najmłodszych. Tematyka spotkania obejmuje m.in.:

– zasady poruszania się po drogach i stosowania się do sygnalizacji świetlnej,

– bezpieczeństwa w podróży (w tym stosowania pasów bezpieczeństwa),

– konieczności noszenia elementów odblaskowych,

– identyfikację służb ratunkowych oraz umiejętność ich prawidłowego powiadamiania.

 

Zajęcia są uatrakcyjnione materiałami multimedialnymi, w tym animowanymi filmami, których głównym bohaterem jest krokodylek Tirek.

 

Dodatkowym elementem lekcji online jest także możliwość zapoznania się ze specyfiką pracy Inspekcji Transportu Drogowego. Prowadzący zajęcie prezentuje m.in. elementy umundurowania oraz wyposażenia inspektora ITD.

 

Aby zgłosić szkołę do udziału w zajęciach wystarczy przesłać maila na adres lekcja@gitd.gov.pl.
O realizacji decyduje kolejność zgłoszeń. Lekcje odbywają się w formie wideokonferencji
a przewidywany czas zajęć to ok. 45 min.

 

Szczegółowe informacje na temat projektu dostępne są na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego: https://gitd.gov.pl/edukacja/bezpieczna-szkola-tirka

 

Zapraszamy także do zapoznania się z materiałami edukacyjnymi dostępnymi na stronie internetowej GITD w zakładce Edukacja – https://tiny.pl/7hz81

Ułatwienia dostępu