28 grudnia 2020

Otwarty konkurs ofert pn. „Od wykluczenia do aktywizacji. Edycja 2021”

Informujemy, że Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił otwarty konkurs ofert pn. „Od wykluczenia do aktywizacji. Edycja 2021”. Wnioski można składać do 1 lutego 2021 r.

Więcej informacji na stronie internetowej Departamentu Ekonomii Społecznej i Solidarnej pod adresem: www.ekonomiaspoleczna.gov.pl

Ułatwienia dostępu