8 stycznia 2021

Projekt pt. „Doskonalenie kompetencji cyfrowych i wsparcie w zakresie edukacji zdalnej nauczycieli szkół i przedszkoli przez kadrę Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej w Olsztynie”

Szanowni Państwo!

Ośrodek Rozwoju Edukacji (ORE) realizuje projekt pn. „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość”, w którym zamierza uczestniczyć Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna w Olsztynie.

Szczegóły: www.ore.edu.pl

Celem projektu jest doskonalenie kompetencji cyfrowych i wsparcie w zakresie edukacji zdalnej nauczycieli szkół i przedszkoli przez kadrę Biblioteki Pedagogicznej, a także zaproszonych ekspertów oraz przygotowanie nauczycieli do pracy zdalnej z wykorzystaniem Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej (ZPE) i materiałów na niej dostępnych.

Udział w projekcie zakłada uczestnictwo nauczycieli w szkoleniach w formie zdalnej lub częściowo zdalnej oraz możliwość skorzystania z konsultacji i doradztwa indywidualnego/grupowego w zakresie kształcenia na odległość w ramach nauczanego przedmiotu na danym etapie edukacyjnym.

Planowana data realizacji projektu: II kwartał 2021 r.

Jeżeli są Państwo zainteresowani udziałem w projekcie, prosimy o wypełnienie ankiety. Jej celem jest zbadanie potrzeb nauczycieli Olsztyna i powiatu w zakresie edukacji zdalnej. Ankieta posłuży do opracowania programu, harmonogramu szkoleń oraz działań konsultacyjno-doradczych, w których będą uczestniczyć zainteresowani nauczyciele.

Więcej informacji na stronie Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej w Olsztynie: www.wmbp.olsztyn.pl

Termin wypełnienia ankiety upływa 31 stycznia 2021 r.

ANKIETA

Ułatwienia dostępu