28 stycznia 2021

Odszedł ceniony pedagog Pan Wacław Wasiela

Informujemy z żalem, że 27 stycznia 2021 r. zmarł w wieku 74 lat Pan Wacław Wasiela, jedna z najważniejszych osób w życiu sportowym Warmii i Mazur w okresie ostatnich lat.

Sport towarzyszył Mu od zawsze. Pracował ponad trzydzieści lat jako nauczyciel wychowania fizycznego w Zespole Szkół w Malinowie, w latach 1977-1980 zajmował stanowisko wicedyrektora szkoły. Zaszczepiał swoim uczniom zainteresowanie aktywnością fizyczną, był twórcą indywidualnych i zespołowych sukcesów młodzieży w wielu dyscyplinach.

Pan Wacław Wasiela pełnił przez kilka kadencji funkcję Przewodniczącego Warmińsko-Mazurskiego Szkolnego Związku Sportowego. Z ogromnym zaangażowaniem organizował współzawodnictwo sportowe szkół w naszym regionie. Ściśle współpracował z Kuratorium Oświaty w Olsztynie w realizacji wspólnego celu, jakim jest upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży.

Odszedł wspaniały człowiek i wychowawca, wzór dla kolejnych pokoleń trenerów i działaczy sportowych.

Ułatwienia dostępu