29 stycznia 2021

Zarządzenie Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2021/2022 na terenie województwa warmińsko-mazurskiego

Zarządzenie Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2021/2022 na terenie województwa warmińsko-mazurskiego:

  • do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych oraz na semestr pierwszy klas I publicznych czteroletnich liceów ogólnokształcących dla dorosłych,
  • na semestr pierwszy klas I publicznych branżowych szkół II stopnia oraz na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych.

Załączniki

Zarządzenie nr 7 WMKO z dnia 29.01.2021r.
Data: 2021-01-29, rozmiar: 79 KB
Załącznik nr 1 do Zarządzenia
Data: 2021-01-29, rozmiar: 226 KB
Załącznik nr 2 do Zarządzenia
Data: 2021-01-29, rozmiar: 242 KB

Ułatwienia dostępu