1 lutego 2021

„Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne dla uczniów szkół branżowych” – konferencja online

 • Termin: 17 lutego 2021 r. godz. 10.00
 • Organizator: Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty i Rada Dyrektorów Szkół Branżowych przy Warmińsko-Mazurskim Kuratorze Oświaty
 • Uczestnicy konferencji:Konferencja kierowana jest do kadry szkolnictwa branżowego (techników, branżowych szkół I stopnia, branżowych szkół II stopnia, szkół policealnych) – dyrektorów szkół branżowych, nauczycieli, kierowników szkolenia praktycznego, doradców zawodowych, pedagogów, psychologów.

Program konferencji:

 • Otwarcie konferencji – Wystąpienie Warmińsko Mazurskiego Kuratora Oświaty Krzysztofa Marka Nowackiego.
 • Wystąpienia prelegentów:
 1. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole według obowiązującego prawa oświatowego – Janusz Tkaczow – doradca metodyczny ds. kształcenia specjalnego – Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Ełku.
 2. Rola pedagoga w procesie współorganizowania kształcenia specjalnego – Anna Szułczyńska – psycholog, pedagog, oligofrenopedagog – Prezes Stowarzyszenia „Dobry Start’ w Gołdapi.
 3. Wspieranie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – Hanna Zienkiewicz – konsultant – Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli.
 4. Depresja u młodzieży – Marcelina Tatarynowicz – psycholog – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pasłęku.

Prelegenci :

 1. Janusz Tkaczow – doradca metodyczny ds. kształcenia specjalnego MODN w Ełku, pedagog PP-P w Gołdapi, terapeuta SI, biofeedback, specjalista terapii pedagogicznej, terapeuta treningu słuchowego według Tomatisa, oligofrenopedag, pedagog specjalny, moderator WDN.
 2. Anna Szułczyńska – psycholog, pedagog, oligofrenopedagog, Prezes Stowarzyszenia „Dobry Start”, dyrektor Niepublicznej Terapeutycznej Szkoły Podstawowej Dobry Start w Gołdapi, terapeuta SI, biofeedback, specjalista terapii pedagogicznej, terapeuta treningu słuchowego według Tomatisa.
 3. Hanna Zienkiewicz – nauczyciel – konsultant w SODN w Suwałkach, pedagog szkolny, oligofrenopedagog, terapeuta pedagogiczny, moderator WDN, trener Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, coach.
 4. Marcelina Tatarynowicz – psycholog – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pasłęku, psychoterapeuta, trener programów profilaktycznych, animator profilaktyki środowiskowej, praktyk NLP, realizator „Szkoły dla Rodziców i wychowawców”. Zajmuje się diagnozą, terapią psychologiczną, problematyką nadużyć seksualnych. Podejmuje interwencje kryzysowe.

Przewidywany czas konferencji ok. 1,5 godz.

Rejestracja na konferencję – zgłoszenia zakończone.

Przed konferencją uczestnikom zostanie udostępniony link do zalogowania.

Ułatwienia dostępu