3 lutego 2021

Drugi nabór w Programie Edukacja (MF EOG 2014-2021) otwarty!

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji pełniąca rolę Operatora Programu Edukacja ogłasza drugi nabór wniosków na działania edukacyjne w Programie Edukacja, w trybie konkursowym. Nabór jest otwarty dla wniosków składanych w ramach 4 komponentów.

Przedsięwzięcie finansowane jest  ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021.

Dokumenty konkursowe należy składać w terminie od 12.01.2021 do 12.04.2021 (do 16:00)

Szczegółowe informacje nt. naboru, formularze wniosków i przewodniki dla wnioskodawców są  dostępne w sekcji dot. naborów: https://www.frse.org.pl/

Ułatwienia dostępu