4 lutego 2021

Konkurs Filmowy „Science Movie”

Szkoła Podstawowa Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej w Lublinie organizuje konkurs pod nazwą: Ogólnopolski Konkurs Filmowy „Science Movie”.

Celem konkursu jest, między innymi, kształcenie kompetencji kluczowych w zakresie podstawowych kompetencji naukowo-technicznych, informatycznych oraz umiejętności uczenia się.

Regulamin konkursu oraz szczegółowe informacje dostępne są na stronie szkoły: urszulanki.lublin.eu

Ułatwienia dostępu