8 lutego 2021

Spotkanie w ramach realizacji projektu: „Model Funkcjonowania Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą” (SCWEW)

Zapraszamy do udziału w spotkaniu informacyjno-konsultacyjnym „Model funkcjonowania Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą”.

W ramach realizacji projektu Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie zaplanował spotkanie z przedstawicielami szkół i placówek specjalnych, szkół ogólnodostępnych oraz organów je prowadzących z terenu województwa warmińsko-mazurskiego w dniu 12 lutego 2021 r.

Celem przedsięwzięcia jest przybliżenie uczestnikom założeń funkcjonowania SCWEW oraz jego pilotażowego wdrożenia w ramach planowanego konkursu grantowego. W trakcie spotkania zostaną także zaprezentowane regionalne przykłady współpracy szkół specjalnych ze szkołami ogólnodostępnymi w obszarze edukacji włączającej.

Zapraszamy do udziału w spotkaniu osoby zainteresowane ideą edukacji włączającej.

Link do rekrutacji zostanie uaktywniony na kilka dni przed spotkaniem. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc obowiązuje rejestracja pod adresem: www.ore.edu.pl

Zachęcam również do śledzenia informacji zamieszczanych na stronie projektu Opracowanie Modelu Funkcjonowania Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW) znajdujących się na stronie: www.ore.edu.pl

oraz na stronie projektu Pilotażowe Wdrożenie Modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą: www.ore.edu.pl

Ułatwienia dostępu