10 lutego 2021

Konkurs pt. „Historia najnowsza Polski w poezji dzieci i młodzieży”

Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku zaprasza uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu województwa podlaskiego, warmińsko-mazurskiego oraz dzieci i młodzieży mieszkających poza granicami kraju do udziału w konkursie pt. „Historia najnowsza Polski w poezji dzieci i młodzieży”.

Celem konkursu jest kształtowanie wśród młodych ludzi świadomych postaw obywatelskich, przywiązania do historii, tradycji narodowych, języka ojczystego oraz budowanie tożsamości narodowej i regionalnej, a także propagowanie wartości patriotycznych.

Zadaniem uczestników konkursu jest przygotowanie własnego utworu poetyckiego, który powinien odnosić się do wartości patriotycznych lub upamiętniać wydarzenie, miejsce, osobę, symbol itp. z najnowszej historii Polski z lat 1918 – 1989 na podstawie dowolnie wybranego źródła historycznego.

Honorowy patronat nad konkursem objął Minister Edukacji i Nauki oraz Wojewoda Podlaski, Wojewoda Warmińsko-Mazurski, Marszałek Województwa Podlaskiego, Podlaski Kurator Oświaty, Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty.

Szczegóły dotyczące konkursu, w tym regulamin oraz karta zgłoszenia dostępne są na stronie internetowej Organizatora pod adresem: bialystok.ipn.gov.pl (zakładka: edukacja/konkursy).

Ułatwienia dostępu