25 lutego 2021

Konferencja „Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne dla uczniów szkół branżowych”

17 lutego 2021 r. odbyła się czwarta w obecnym roku szkolnym konferencji online, której organizatorem był Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty i Wojewódzka Rada Dyrektorów Szkół Branżowych. Jej tytuł brzmiał: „Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne dla uczniów szkół branżowych”. Koordynatorami przedsięwzięcia z ramienia Rady Dyrektorów były: Elżbieta Gościńska – dyrektor Zespołu Szkół im. Bohaterów Września 1939 Roku w Iławie, Elżbieta Wasiuk – dyrektor Zespołu Szkół w Pasłęku oraz Marzanna Pojawa-Grajewska – dyrektor Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku.

Otwarcia konferencji dokonał Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty Krzysztof Marek Nowacki, który w swoim wystąpieniu odniósł się do trudności, z jakimi zmagają się w czasie pandemii zarówno nauczyciele, jak i uczniowie oraz ich rodzice. Zauważył, iż pojawiające się problemy związane z izolacją, lękiem o zdrowie własne i najbliższych oraz utrudnienia w zwykłych relacjach uczeń – nauczyciel, dały nowe rozwiązania w ramach udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Podczas spotkania przedstawione zostały cztery zagadnienia:

  1. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole według obowiązującego prawa oświatowego – Janusz Tkaczow – doradca metodyczny ds. kształcenia specjalnego, Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Ełku.
  2. Rola pedagoga w procesie współorganizowania kształcenia specjalnego – Anna Szułczyńska – psycholog, pedagog, oligofrenopedagog, Prezes Stowarzyszenia „Dobry Start” w Gołdapi.
  3. Wspieranie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – Hanna Zienkiewicz – konsultant, Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli.
  4. Depresja u młodzieży – Marcelina Tatarynowicz – psycholog, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pasłęku.

Uczestnikom konferencji przybliżono prawne aspekty dotyczące obejmowania pomocą psychologiczno-pedagogiczną uczniów. Omówiono psychiczne symptomy stresu po epidemii i wskazano, kto może zapewnić specjalistyczne wsparcie osobom będącym w kryzysie, szczególnie podczas nauczania zdalnego. Przedstawiono konieczne modyfikacje w nauczaniu realizowanym przez nauczycieli, aby kształcenie było efektywne, udzielana pomoc – całościowa, a wsparcie – kompleksowe i na najwyższym poziomie.

Przybliżone zostały predyspozycje oraz rola pedagoga specjalnego. Omówiono przyczyny oraz funkcje autoagresji u młodzieży. Uczestnikom konferencji przedstawiono właściwe zachowania profilaktyczne i wspierające wobec adolescentów. Zarekomendowana została koncepcja koncentrująca się głównie na wyjaśnianiu procesów równoważenia lub redukowania wpływu niekorzystnych zjawisk na rozwój młodzieży, w której najważniejsze są czynniki i mechanizmy chroniące, sprzyjające ich pozytywnej adaptacji.

W końcowej części zaprezentowano schemat myślenia o depresji i metody mające na celu udzielenie pomocy osobie potrzebującej wsparcia.

Link do filmu pt. Depresja – Wielu z nas ma swojego „czarnego psa” – www.youtube.com

Ułatwienia dostępu