4 marca 2021

„Diagnoza zapotrzebowania na działania wychowawcze i profilaktyczne w środowisku szkoły”- konferencja online

  • Termin: 24 marca 2021 r. godz. 10.00
  • Organizator: Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty i Wojewódzka Rada Dyrektorów Szkół Branżowych przy W-M KO
  • Uczestnicy konferencji: Konferencja kierowana jest do kadry szkolnictwa branżowego (techników, branżowych szkół I stopnia, szkół policealnych) – dyrektorów szkół branżowych, nauczycieli, kierowników szkolenia praktycznego, doradców zawodowych, pedagogów, psychologów.

Program konferencji:
Otwarcie konferencji – Wystąpienie Warmińsko Mazurskiego Kuratora Oświaty – Krzysztofa Marka Nowackiego

Wystąpienia prelegentów:

  1. Profilaktyka w szkole: zarys teoretyczny, podstawy prawa oświatowego – Izabela Zimnicka-Maculewicz – psycholog Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Nidzicy, Marta Bonalska – doradca metodyczny w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Nidzicy.
  2. Narzędzia do diagnozy zapotrzebowania na działania wychowawcze i profilaktyczne w Zespole Szkół nr 2 w Mrągowie – Monika Labusch-Kaliszewska – nauczyciel bibliotekarz, Anna Bogdanowicz – pedagog szkolny, Katarzyna Wiszniewska – psycholog szkolny.
  3. Diagnozowanie zapotrzebowania na działania wychowawcze i profilaktyczne w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Stanisława Staszica w Nidzicy – Anna Śledzińska – pedagog szkolny w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy, psycholog Hospicjum Domowego Caritas Archidiecezji Warmińskiej.

Przewidywany czas konferencji ok. 1,5 godz.

Rejestracja na konferencję – zgłoszenia zakończone.

Przed konferencją uczestnikom zostanie udostępniony link do zalogowania.

Ułatwienia dostępu