12 marca 2021

Nauka hybrydowa w klasach I-III szkół podstawowych od 15 do 28 marca 2021 r.

W związku z wprowadzeniem nowych obostrzeń sanitarnych od dnia 15 marca 2021 r. m.in. na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, przekazujemy informację o funkcjonowaniu szkół i placówek. 

Od poniedziałku 15 marca br. uczniowie klas I-III szkół podstawowych z województwa warmińsko-mazurskiego będą mieli zajęcia w systemie tzw. hybrydowym. Dzieci i młodzież ze starszych klas nadal będą uczyć się zdalnie.

Od 15 do 28 marca br. zajęcia  w szkołach podstawowych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego dla uczniów klas I-III będą prowadzone hybrydowo, tzn. naprzemiennie. Z tej racji dyrektor szkoły będzie zobowiązany zorganizować naukę, stosując następującą zasadę:

  • nie więcej niż 50 % uczniów będzie mieć zajęcia w budynku szkoły,
  • co najmniej 50 % uczniów będzie mieć lekcje zdalnie.

Do decyzji dyrektora szkoły należy ustalenie harmonogramu prowadzenia zajęć zgodnie z powyższym podziałem, biorąc pod uwagę, w miarę możliwości, równomierne i naprzemienne realizowanie tych zajęć przez każdego ucznia w szkole czy zdalnie.

Starsi uczniowie z naszego województwa będą uczyć się na dotychczasowych zasadach. Utrzymane są również zasady pracy placówek wychowania przedszkolnego.

Ułatwienia dostępu