15 marca 2021

Badanie ankietowe „Wpływ ekspozycji na ekrany urządzeń elektronicznych na zachowania prozdrowotne w wieku rozwojowym”

Studenckie Koło Naukowe przy Klinice Pediatrii i Gastroenterologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie zaprasza rodziców do udziału w anonimowym badaniu ankietowym „Wpływ ekspozycji na ekrany urządzeń elektronicznych na zachowania prozdrowotne w wieku rozwojowym”.

Projekt ma charakter naukowy. Badanie ma na celu sprawdzenie wpływu czasu spędzonego przed ekranami urządzeń elektronicznych na stan odżywienia dzieci i zachowania prozdrowotne oraz ocenę wiedzy rodziców na temat zasad korzystania z urządzeń elektronicznych przez dzieci. W ramach badania zostanie oceniony wpływ czasu spędzonego przed ekranami urządzeń elektronicznych na takie parametry jak: masa ciała, wzrost, jakość i długość snu, aktywność fizyczna, nawyki żywieniowe.

Badanie polega na anonimowym, dobrowolnym uzupełnieniu ankiety elektronicznej składającej się z krótkich, w większości, zamkniętych 45 pytań (czas wypełniania ankiety zajmie ok. 15 minut). Udział w badaniu jest w pełni anonimowy i dobrowolny. Dane osobowe uczestników ankiety nigdy nie zostaną ujawnione, a każda informacja zostanie poufna. Zebrane odpowiedzi będą analizowane w bazie danych i publikowane z zachowaniem anonimowości. Na każdym etapie badania można wycofać zgodę na jego udział bez podania przyczyny rezygnacji.

Link do ankiety: docs.google.com

Ułatwienia dostępu