15 marca 2021

Wskaźnik do programu rządowego – Posiłek w szkole i w domu 2021

W § 8 ust. 5 rozporządzenia w sprawie realizacji modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” …1, wprowadzony został przepis dotyczący wskaźnika różnicującego punktację wniosków organów prowadzących szkoły w zależności od stopnia zamożności JST.

Wyliczony wskaźnik, odpowiedni dla programu dla każdej jednostki samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem danych dla poszczególnych szczebli JST dostępny jest na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki pod adresem: www.gov.pl/web/edukacja (zakładka: Co robimy – Programy i projekty – Posiłek w szkole i w domu – moduł 3).

_____________________

[1] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie realizacji modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” dotyczącego wspierania w latach 2019–2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków (Dz. U. poz. 267).

Załączniki

Ułatwienia dostępu