7 kwietnia 2021

„Edukacyjne inspiracje. Przegląd aktywizujących metod nauczania z zastosowaniem TIK w kontekście bezpiecznego nauczania zdalnego” – konferencja online

Konferencja online: „Edukacyjne inspiracje. Przegląd aktywizujących metod nauczania z zastosowaniem TIK w kontekście bezpiecznego nauczania zdalnego”

  • Termin: 14 kwietnia 2021 r. godz. 9.00
  • Organizator: Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty i Wojewódzka Rada Dyrektorów Szkół Branżowych przy W-M KO
  • Uczestnicy konferencji: Konferencja kierowana jest do kadry szkolnictwa branżowego (techników, branżowych szkół I stopnia, szkół policealnych) – dyrektorów szkół branżowych, nauczycieli, kierowników szkolenia praktycznego, doradców zawodowych, pedagogów, psychologów.

Program konferencji:
Otwarcie konferencji – Wystąpienie Warmińsko Mazurskiego Kuratora Oświaty – Krzysztofa Marka Nowackiego

Wystąpienia prelegentów:

  1. „Zdalne nauczanie-przegląd technik i metod organizacji” – Wojciech Andruszkiewicz – doradca metodyczny w Warmińsko-Mazurskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie.
  2. „RODO a praca zdalna w szkole” – Anna Szleszyńska – Inspektor Ochrony Danych w szkołach.
  3. „Techniki relaksacyjne – ważny element zdalnego nauczania”Magdalena Kulmaczewska – pedagog, psychoterapeuta, socjoterapeuta i doradca zawodowy – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 w Olsztynie.

Przewidywany czas konferencji ok. 1,5 godz.

Rejestracja na konferencję – zgłoszenia zostały zakończone.

Przed konferencją uczestnikom zostanie udostępniony link do zalogowania.

Ułatwienia dostępu