8 kwietnia 2021

Rozporządzenie w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół

30 marca br. zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2021 r.

LINK

Ułatwienia dostępu