16 kwietnia 2021

Konferencja „Edukacyjne inspiracje. Przegląd aktywizujących metod nauczania …”

14 kwietnia 2021 r. odbyła się szósta z cyklu konferencja online organizowana przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty i Wojewódzką Radę Dyrektorów Szkół Branżowych. Tytuł konferencji brzmiał: „Edukacyjne inspiracje. Przegląd aktywizujących metod nauczania z zastosowaniem TIK w kontekście bezpiecznego nauczania zdalnego”. Koordynatorami przedsięwzięcia z ramienia Rady Dyrektorów byli: Lidia Nowacka – dyrektor Zespołu Szkół Budowlanych im. Żołnierzy Armii Krajowej w Olsztynie, Grzegorz Górski – dyrektor Zespołu Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych w Olsztynie, Arkadiusz Gnoza – dyrektor Zespołu Szkół Samochodowych im. por. Adolfa Marii Bocheńskiego w Olsztynie. W konferencji wzięła udział kadra szkolnictwa branżowego i ze szkół podstawowych – dyrektorzy szkół, kierownicy szkolenia praktycznego, nauczyciele, doradcy zawodowi, pedagodzy, logopedzi, psychologowie oraz inspektorzy ochrony danych. Uczestnikami wydarzenia byli także: Warmińsko-Mazurski Wicekurator Oświaty Wojciech Cybulski, dyrektorzy wydziałów Kuratorium Oświaty w Olsztynie, Delegatur w Elblągu i Ełku oraz wizytatorzy.

Otwarcia konferencji dokonał Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty Krzysztof Marek Nowacki. W swoim wystąpieniu podkreślił, że czas epidemii okazał się wyzwaniem dla całego środowiska edukacyjnego, które szybko dostosowało się do nowych warunków pracy. Ponadto nawiązał do postępującej w szybkim tempie informatyzacji szkół, mającej kluczowe znaczenie dla wzmacniania roli technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie edukacji.

Tematyka konferencji została przedstawiona w następujących wystąpieniach:

– Zdalne nauczanie – przegląd technik i metod organizacji Wojciech Andruszkiewicz, doradca metodyczny w Warmińsko-Mazurskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie.

– Prezentacja platformy Electude stosowanej w Zespole Szkół Samochodowych w Olsztynie do prowadzenia kształcenia praktycznego online na kierunkach motoryzacyjnych – Arkadiusz Gnoza, dyrektor Zespołu Szkół Samochodowych im. por. Adolfa Marii Bocheńskiego w Olsztynie.

– RODO a praca zdalna w szkole Anna Szleszyńska, Inspektor Ochrony Danych w szkołach.

– Techniki relaksacyjne – ważny element zdalnego nauczania – Magdalena Kulmaczewska, pedagog, psychoterapeuta, socjoterapeuta i doradca zawodowy w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Olsztynie.

Konferencja dała uczestnikom możliwość zgłębienia zasad skutecznego i bezpiecznego poruszania się w cyfrowym świecie poprzez poznanie narzędzi i aktywizujących metod nauczania wykorzystywanych we współczesnej szkole. Przedstawione techniki relaksacyjne stosowane przy pracy zdalnej z pewnością będą podpowiedzią w sytuacjach zwiększonego napięcia i stresu, które dodatkowo towarzyszą nam w różnych sytuacjach życiowych.

Ułatwienia dostępu