22 kwietnia 2021

Egzaminy zewnętrzne w latach 2021-2023

Egzaminy zewnętrzne w 2022 r. będą przeprowadzane na takich samych zasadach jak egzaminy w 2021 r. Nastąpi rezygnacja z progu zdawalności na egzaminie maturalnym z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym w 2023.

LINK

Ułatwienia dostępu