5 maja 2021

Laureaci etapu I konkursu na najciekawszą relację z Dnia Nowych Technologii w Edukacji – 2021

Do etapu I (wojewódzkiego) konkursu wpłynęły 22 relacje. Zgodnie z § 3 ust. 7 c regulaminu konkursu, przystępujący do konkursu mieli obowiązek udostępnienia relacji na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej. Z tego względu ocenie poddanych zostało 17 relacji.

Wojewódzka Komisji Konkursowej wyłoniła laureatów w 3 kategoriach, którzy przystąpią do etapu II (centralnego) konkursu:

Przedszkola:

  1. Miejskie Przedszkole Integracyjne „Smerfowa Kraina” w Kętrzynie;
  2. Przedszkole nr 13 w Elblągu;
  3. Miejskie Przedszkole Integracyjne „Malinka” w Kętrzynie.

Szkoły podstawowe:

  1. Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Brzydowie;
  2. Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jana Pawła II w Działdowie;
  3. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Noblistów Polskich w Olsztynku.

Szkoły ponadpodstawowe i placówki w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy Prawo oświatowe:

  1. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących w Olsztynie im. Marii Grzegorzewskiej;
  2. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 w Olsztynie;
  3. Zespół Szkół Licealnych w Morągu.

Gratulujemy laureatom etapu wojewódzkiego oraz wszystkim pozostałym uczestnikom konkursu, którzy przygotowali bardzo ciekawe relacje z DNTE 2021.

Etap II konkursu (centralny) przeprowadza komisja konkursowa powołana przez Ministra Edukacji i Nauki.

Ułatwienia dostępu