6 maja 2021

Międzynarodowe projekty: Partnerstwa w zakresie współpracy (KA220) oraz Partnerstwa na małą skalę (KA210)

Narodowa Agencja Programu Erasmus+ serdecznie zaprasza szkoły, instytucje oświatowe (np. uniwersytety, instytucje badawcze, ośrodki doskonalenia zawodowego) oraz inne organizacje działające na rzecz edukacji szkolnej z całej Europy do wzięcia udziału w projektach Partnerstwa w zakresie Współpracy w ramach Akcji 2, w sektorze Edukacja Szkolna, w dwóch rodzajach inicjatyw: Partnerstwa w zakresie współpracy (KA220) oraz Partnerstwa na małą skalę (KA210).

Projekty współpracy międzynarodowej dają szkołom możliwość wszechstronnego rozwoju. Dzięki nim możliwa jest wymiana dobrych praktyk w zakresie edukacji szkolnej oraz wypracowanie nowych, innowacyjnych rozwiązań w celu zapewnienia wysokiej jakości kształcenia., jak również zdobywanie doświadczenia we współpracy międzynarodowej oraz dążenie do zmiany charakteru pracy instytucji na bardziej międzynarodowy.

Termin złożenia wniosków o dofinansowanie mija 20 maja 2021 roku, godz. 12:00

W celu wsparcia wnioskodawców Narodowa Agencja Programu Erasmus+ przygotowała pakiet filmów szkoleniowych dotyczących pełnej oferty Akcji 2 sektora Edukacja Szkolna (tworzenie koncepcji planowania projektów oraz wypełniania wniosków o dofinansowanie).

Więcej informacji o projektach Akcji 2 znajduje się na stronie internetowej Fundacji: erasmusplus.org.pl oraz w załączonym piśmie.

Załączniki

Informacje
Data: 2021-05-06, rozmiar: 266 KB

Ułatwienia dostępu