25 maja 2021

„Czy wiesz, że możesz mówić nie… zagrożeniom w trakcie wypoczynku letniego” – spotkanie online

Dyrektorzy szkół podstawowych
województwa warmińsko-mazurskiego

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że w ramach projektu pn. „Czy wiesz, że możesz mówić nie…” realizowanego przez Komendę Wojewódzką Policji w Olsztynie oraz Kuratorium Oświaty w Olsztynie na platformie Zoom odbędzie się spotkanie online pt. „Czy wiesz, że możesz mówić nie… zagrożeniom w trakcie wypoczynku letniego” adresowane do uczniów szkół podstawowych z województwa warmińsko-mazurskiego. 

Spotkanie pt. „Czy wiesz, że możesz mówić nie… zagrożeniom w trakcie wypoczynku letniego” odbędzie się w następujących terminach:

2 czerwca 2021 r.
spotkanie adresowane do uczniów klas I-III szkół podstawowych
godz. 10.45 – 11.30
8 czerwca 2021 r.
spotkanie adresowane do uczniów klas I-III szkół podstawowych
godz. 9.50 – 10.35
godz. 10.45 – 11.30
9 czerwca 2021 r.
spotkanie adresowane do uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych
godz. 9.50 – 10.35
godz. 10.45 – 11.30

Głównym celem projektu jest podniesienie wiedzy uczniów na temat występujących zagrożeń oraz sposobów ich unikania i przeciwdziałania im, wzmocnienie świadomości uczniów w zakresie odpowiedzialności prawnej dzieci i młodzieży oraz zapobieganie demoralizacji i przestępczości nieletnich.

Spotkanie online poprowadzi Ekspert Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie. Podczas spotkania omówione zostaną zagadnienia dotyczące bezpiecznego spędzania wolnego czasu w domu, jak i poza nim, m.in. zagrożenia związane z korzystaniem przez dzieci z Internetu, uczestnictwo dzieci w ruchu drogowym, bezpieczne korzystanie z kąpielisk.

Warunkiem udziału w spotkaniu jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego zamieszczonego w formie elektronicznej poniżej. Elektroniczny formularz zgłoszeniowy będzie aktywny:

  • do 31 maja 2021 r. lub do wyczerpania miejsc (pierwszy termin),
  • do 4 czerwca 2021 r. lub do wyczerpania miejsc (drugi termin),
  • do 7 czerwca 2021 r. lub do wyczerpania miejsc (trzeci termin). O zakwalifikowaniu do uczestnictwa w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń.

Link do spotkania online zostanie przesłany w dniu poprzedzającym spotkanie na adresy mailowe wskazane w zgłoszeniu.

Szkoła biorąca udział w spotkaniu otrzyma certyfikat potwierdzający uczestnictwo w projekcie.

Serdecznie zapraszam do udziału w spotkaniu.

Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty
Krzysztof Marek Nowacki

Formularz zgłoszeniowy 2 czerwca 2021 r. godz. 10.45 – 11.30 klasy I-III

Formularz zgłoszeniowy 8 czerwca 2021 r. godz. 9.50 – 10.35 klasy I-III

Formularz zgłoszeniowy 8 czerwca 2021 r. godz. 10.45 – 11.30 klasy I-III

Formularz zgłoszeniowy 9 czerwca 2021 r. godz. 9.50 – 10.35 klasy IV-VIII

Formularz zgłoszeniowy 9 czerwca 2021 r. godz. 10.45 – 11.30 klasy IV-VIII

UWAGA!

Należy sprawdzić czy wpisany adres e-mail jest poprawny, ponieważ zgłoszenie z błędnymi danymi może uniemożliwić Państwa udział w spotkaniu.

Ułatwienia dostępu