25 maja 2021

„Ocenianie, sprawdzanie i analizowanie osiągnięć edukacyjnych uczniów. Motywująca funkcja oceny szkolnej” – konferencja online

19 maja 2021 r. odbyła się konferencji online pn. „Ocenianie, sprawdzanie i analizowanie osiągnięć edukacyjnych uczniów. Motywująca funkcja oceny szkolnej”, zorganizowana przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty i Wojewódzką Radę Dyrektorów Szkół Branżowych. Konferencja skierowana była do kadry szkolnictwa branżowego. Koordynatorami przedsięwzięcia z ramienia Rady Dyrektorów byli: Anna Teodorowicz – dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica i Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostródzie; Stefan Procyk – dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Olsztynie oraz Mariusz Bachanek – dyrektor Zespołu Szkół Mechanicznych w Elblągu.

Otwarcia konferencji dokonał Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty Krzysztof Marek Nowacki, który w swoim wystąpieniu wskazał, jak ważną rolę w motywowaniu uczniów do nauki pełni ocenianie wewnątrzszkolne. Podkreślił funkcję dyrektora szkoły w kształceniu zawodowym, korelacji kształcenia zawodowego i ogólnego, umożliwiającego absolwentom szkół branżowych sprostanie wyzwaniom zmieniającego się rynku pracy. Pan Kurator zwrócił również uwagę na ogromną rolę wsparcia wychowawczego i psychoprofilaktycznego środowiska szkolnego po powrocie do szkół po okresie nauki zdalnej.

Podczas spotkania przedstawione zostały trzy zagadnienia:

  1. „Ocenianie wewnątrzszkolne jako najistotniejsze narzędzie motywujące uczniów do uczenia się” – Wojciech Tański, konsultant w Warmińsko-Mazurskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie.
  2. „Sposoby sprawdzania i oceniania umiejętności wspólnych dla kształcenia ogólnego i zawodowego” – Józef Paszuk, konsultant w Warmińsko-Mazurskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie.
  3. „Dobre praktyki w ocenianiu i motywowaniu uczniów” na przykładzie Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Olsztynie, Zespołu Szkół Mechanicznych w Elblągu oraz Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica i CKU w Ostródzie – Sylwia Drang-Kopyść i Beata Hajduk, nauczyciele Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Olsztynie.

Konferencja była siódmą i zarazem ostatnią z cyklu konferencji realizowanych od listopada 2020. Ogromne podziękowanie składamy wszystkim organizatorom, koordynatorom i prelegentom ze szkół ponadpodstawowych i placówek oświatowych z poszczególnych powiatów województwa warmińsko-mazurskiego.

Ułatwienia dostępu