4 czerwca 2021

Nadanie imienia Przedszkolu w Klebarku Wielkim

Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty Krzysztof Marek Nowacki 1 czerwca br. wziął udział w uroczystości z okazji nadania imienia „Radosna Kraina” Przedszkolu wchodzącemu w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Klebarku Wielkim. Po odczytaniu przez przedstawicieli samorządu uchwały Rady Gminy Purda oraz Aktu Nadania Przedszkolu imienia „Radosna Kraina” nastąpiło uroczyste odsłonięcie tablicy urzędowej z nową nazwą. Pierwsze przedszkole w Klebarku Wielkim zorganizowano 75 lat temu, a uroczystość była okazją do poznania długiej historii placówki oraz obejrzenia występów artystycznych w wykonaniu grup „Biedronek”, „Żabek” i „Pszczółek”. Na uroczystości zaprezentowano również nowe logo placówki i po raz pierwszy odśpiewano Hymn Przedszkola. Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Klebarku Wielkim Jolanta Maciejewska zaprosiła gości do obejrzenia wystawy z okazji 75-lecia Przedszkola oraz zaprezentowała bazę dydaktyczną Zespołu.

Ułatwienia dostępu