10 czerwca 2021

Propozycje zmian w wykazie lektur

Zmiany w wykazie lektur, dodanie podstawy programowej z przedmiotu historia tańca, zmiana sposobu realizowania zajęć przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie to najważniejsze zmiany w projektach rozporządzeń Ministra Edukacji i Nauki.

LINK

Ułatwienia dostępu