17 czerwca 2021

Dzień Nowych technologii – znamy wyniki!

Trzy przedszkola, 7 szkół oraz dwa Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze to laureaci tegorocznego konkursu Ministerstwa Edukacji i Nauki zorganizowanego z okazji Dnia Nowych Technologii w Edukacji w 2021 r. W konkursie uczestniczyły przedszkola, szkoły i placówki, które wcześniej zgłosiły swój udział w przedsięwzięciu jako organizator. Wśród nadesłanych zgłoszeń wyłoniono te przedszkola, szkoły i placówki, które wykazały się najlepszym pomysłem na zorganizowanie DNTE. Na uwagę zasługuje fakt, że wśród 12 wyłonionych laureatów znalazły się dwie placówki z województwa warmińsko-mazurskiego, tj. Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Brzydowie oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących w Olsztynie im. Marii Grzegorzewskiej.

Gratulujemy wyróżnienia!

LINK

Ułatwienia dostępu