29 czerwca 2021

Powiatowe konferencje z zakresu doradztwa zawodowego – 17 czerwca 2021 r.

Z inicjatywy Powiatowych Doradców Zawodowych działających przy Warmińsko-Mazurskim Kuratorze Oświaty w dniu 17 czerwca 2021 r. w większości powiatów województwa warmińsko-mazurskiego odbyły się konferencje dotyczące współpracy szkół z pracodawcami jako działania wzmacniające jakość kształcenia zawodowego, podnoszące kompetencje ucznia i znaczenie rozwoju doradztwa zawodowego. Współorganizatorami konferencji w formie online byli Starostowie oraz Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty.

Relacje:

POWIAT BRANIEWSKI

POWIAT DZIAŁDOWSKI

POWIAT EŁCKI

POWIAT GIŻYCKI

POWIAT GOŁDAPSKI

POWIAT IŁAWSKI

POWIAT NIDZICKI

POWIAT NOWOMIEJSKI

POWIAT OLECKI

MIASTO OLSZTYN

POWIAT OLSZTYŃSKI

POWIAT OSTRÓDZKI

Ułatwienia dostępu