1 lipca 2021

Podsumowanie pracy Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli           

Podsumowanie pracy Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli
w Ełku w roku szkolnym 2020/2021

W środę, 30 czerwca 2021 r. w Mazurskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Ełku odbyło się podsumowanie pracy MODN w kończącym się roku szkolnym. W spotkaniu uczestniczył Warmińsko-Mazurski Wicekurator Oświaty Wojciech Cybulski. Odznaczył on Krystynę Żak, doradcę metodycznego MODN, Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Przekazał także dwojgu innych doradców metodycznych MODN, Teresie Truchan i Januszowi Tkaczowowi, pisemne podziękowania Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty za przeprowadzenie konferencji wojewódzkich. Następnie wręczył dwóm nowym doradcom metodycznym akty powołania. Są to Joanna Bobrek z I LO w Ełku, doradca metodyczny w zakresie j. angielskiego dla szkół ponadpodstawowych, oraz Barbara Domysławska z I LO w Olecku, doradca metodyczny w zakresie matematyki dla szkół ponadpodstawowych.

W pracy każdej placówki oświatowej nieuchronne są zmiany kadrowe. Spotkanie było okazją do wręczenia podziękowań byłym doradcom metodycznym. Wicekurator W. Cybulski oraz dyrektor MODN Michał Jodko podziękowali za dotychczasową pracę Małgorzacie Grońskiej, Dorocie Kozłowskiej. Izabeli Łochowskiej, Joannie Tyc, Tomaszowi Wierzchowskiemu, Andrzejowi Szmurło oraz Janowi Grzybowi.

Następnie dokonano podsumowania prowadzonych przez MODN konkursów. Były to

  1. Międzynarodowy Konkurs Matematyczny „Kangur”;
  2. Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego „Fox”;
  3. „Bezpieczni w sieci” – konkurs zorganizowany w ramach obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu;
  4. „Dziękuję, nie piję, nie palę, nie biorę…” – konkurs na film (spot) reklamowy, prezentację multimedialną lub e-książeczkę dla uczniów szkół podstawowych -klasy IV-VIII i ponadpodstawowych wszystkich typów z terenu działalności Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Ełku.
  5. „Uczymy się eksperymentując” – przedmiotem konkursu było przygotowanie filmu lub prezentacji multimedialnej dotyczącej eksperymentu o tematyce przyrodniczej.

Podczas spotkania omówiono także sprawy bieżące związane z realizacją grantu pn. „Wsparcie nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość w powiatach ełckim, piskim, gołdapskim i oleckim” w ramach projektu „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość”.

W krótkim wystąpieniu podsumowującym spotkanie wicekurator W. Cybulski podziękował pracownikom MODN z rok twórczej pracy w specyficznych, trudnych warunkach. Podkreślił, że ełcki MODN traktowany jest jako wzorcowy dla nowo powstałych placówek w województwie warmińsko-mazurskim. Już same dane ilościowe – 22 doradców metodycznych – mówią o sile tego ośrodka. Ma to swoje odzwierciedlanie w skali i jakości jego działań. Wicekurator zapewnił, że prowadzone obecnie przez MEiN prace zmierzają do podniesienia sprawności funkcjonowania systemu oświaty, w tym do poprawy efektywności nadzoru pedagogicznego, a także do poprawy warunków pracy i płacy nauczycieli.

Ułatwienia dostępu