20 lipca 2021

Przekazanie informacji o wolnych miejscach w szkołach ponadpodstawowych – rekrutacja 2021/2022 – licea, technika, branżowe szkoły I stopnia

Szanowni Państwo Dyrektorzy
publicznych szkół ponadpodstawowych:
liceów, techników,
branżowych szkół I stopnia
woj. warmińsko-mazurskiego

Przypominam, że zgodnie z ustalonymi przez Ministra Edukacji i Nauki terminami postępowania rekrutacyjnego, a także terminami składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych, dyrektorzy szkół publicznych: czteroletnich liceów ogólnokształcących, pięcioletnich techników oraz branżowych szkół I stopnia zobowiązani są do przekazania informacji o liczbie wolnych miejsc po zakończonej rekrutacji.

W związku z powyższym proszę o przesłanie informacji o wolnych miejscach w Państwa szkołach poprzez wypełnienie formularza elektronicznego:

„REKRUTACJA – WOLNE MIEJSCA”

zgodnie z terminarzem Ministerstwa Edukacji i Nauki (w załączeniu), tj. w dniu 2 sierpnia 2021 r. (poniedziałek).

Dane te zostaną opublikowane na stronie internetowej www.ko.olsztyn.pl, w zakładce: Szkoły i placówki / Rekrutacja / Informacja o wolnych miejscach w szkołach ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022.

Dodatkowych informacji w sprawie udziela Magdalena Piskorska, Wydział Administracyjno-Prawny Kuratorium Oświaty w Olsztynie, tel. 89 52 32 413.

Warmińsko-Mazurski Wicekurator Oświaty
Wojciech Cybulski

Załączniki

Terminarz Ministerstwa Edukacji i Nauki
Data: 2021-07-20, rozmiar: 756 KB

Ułatwienia dostępu