20 lipca 2021

Przekazanie informacji o wolnych miejscach w szkołach ponadpodstawowych – rekrutacja 2021/2022 – szkoły policealne, branżowe szkoły II stopnia

Szanowni Państwo Dyrektorzy
szkół ponadpodstawowych:
szkół policealnych,
branżowych szkół II stopnia
woj. warmińsko-mazurskiego

Przypominam, że zgodnie z zarządzeniem nr 7 Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2021/2022, w tym terminów składania dokumentów (…), dyrektorzy szkół publicznych: szkół policealnych oraz branżowych szkół II stopnia zobowiązani są do przekazania informacji o liczbie wolnych miejsc po zakończonej rekrutacji.

Terminami obowiązującymi są terminy ustalone przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty: Zarządzenie Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego (…) LINK

W związku z powyższym proszę o przesłanie informacji o wolnych miejscach w Państwa szkołach poprzez wypełnienie formularza elektronicznego:

„REKRUTACJA – WOLNE MIEJSCA”

zgodnie z terminarzem Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty, tj. w dniu 3 sierpnia 2020 r. (wtorek), do godz.10.00.

Dane te zostaną opublikowane na stronie internetowej www.ko.olsztyn.pl, w zakładce: Szkoły i placówki / Rekrutacja / Informacja o wolnych miejscach w szkołach ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022.

Dodatkowych informacji w sprawie udziela Magdalena Piskorska, Wydział Administracyjno-Prawny Kuratorium Oświaty w Olsztynie, tel. 89 52 32 413.

Warmińsko-Mazurski Wicekurator Oświaty
Wojciech Cybulski

Ułatwienia dostępu