23 lipca 2021

Terminy olimpiad na rok szkolny 2021/2022

Przedstawiamy planowane przez organizatorów terminy poszczególnych etapów olimpiad w roku szkolnym 2021/2022. Terminy olimpiad ustalają komitety główne. Terminy zawodów drugiego i trzeciego stopnia olimpiady planowanej na kolejny rok szkolny wymagają uzgodnienia z Ministrem Edukacji i Nauki.

Całość: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/terminy-olimpiad-na-rok-szkolny-20212022

Ułatwienia dostępu