18 sierpnia 2021

Narady inaugurujące rok szkolny 2021/2022 – terminy

Szanowni Państwo Dyrektorzy
szkół i placówek województwa warmińsko-mazurskiego

Zapraszam na narady inaugurujące rok szkolny 2021/2022.

Spotkania odbędą się według następującego porządku:

Lp. Data Miejsce Powiaty
1. 23.08.2021 r.
godz. 10.00-12.00
OLSZTYN
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki
Al. Piłsudskiego 7/9, sala 52
M. Olsztyn
23.08.2021 r.
godz. 12.30-14.30
OLSZTYN
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki
Al. Piłsudskiego 7/9, sala 52
powiat olsztyński, nidzicki
24.08.2021 r.
godz. 10.00-12.00
OLSZTYN
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki
Al. Piłsudskiego 7/9, sala 52
kętrzyński, mrągowski, szczycieński
24.08.2021 r.
godz. 12.30-14.30
OLSZTYN
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki
Al. Piłsudskiego 7/9, sala 52
działdowski, ostródzki
2. 25.08.2021 r.
godz. 10.00-12.00
ELBLĄG
Elbląska Uczelnia Humanistyczno – Ekonomiczna w Elblągu, ul. Lotnicza 2,
82-300 Elbląg
M. Elbląg, elbląski, braniewski
25.08.2021 r.
godz. 12.30-14.30
ELBLĄG
Elbląska Uczelnia Humanistyczno – Ekonomiczna w Elblągu, ul. Lotnicza 2,
82-300 Elbląg
lidzbarski, bartoszycki, iławski, nowomiejski
3. 26.08.2021 r.,
godz. 10.00-12.00
EŁK
Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku Filia w Ełku
ul. Grunwaldzka 1, aula
ełcki, giżycki, węgorzewski
26.08.2021 r.,
godz. 12.15-14.15
EŁK
Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku Filia w Ełku
ul. Grunwaldzka 1, aula
piski, gołdapski, olecki

Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty
Krzysztof Marek Nowacki

Ułatwienia dostępu