20 sierpnia 2021

Apel Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w sprawie zapewnienie dzieciom i młodzieży bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w szkole lub placówce

Dyrektorzy
szkół i placówek oświatowych
województwa warmińsko-mazurskiego

Szanowni Państwo,

w związku ze zbliżającym się rozpoczęciem roku szkolnego 2021/2022, proszę Państwa dyrektorów o zwrócenie szczególnej uwagi na zapewnienie dzieciom i młodzieży bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w szkole lub placówce, ale również podczas uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez szkołę poza obiektami należącymi do Państwa jednostek.

Przypominam, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach ¹, pracownicy szkoły lub placówki podlegają przeszkoleniu w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

W celu zwiększenia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży podczas pobytu w szkole wszyscy pracownicy powinni  być przygotowani do udzielania pierwszej pomocy. W sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia, gdzie liczy się czas udzielenia poszkodowanemu pomocy, ważne jest, by każdy z pracowników, który znajdzie się najbliżej osoby potrzebującej pomocy, umiał zareagować w danej sytuacji.

Wyrażam nadzieję, że podjęte przez Państwa działania wpłyną na bezpieczeństwo dzieci i młodzieży.

Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty
Krzysztof Marek Nowacki

¹ Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r., poz. 1604)

Ułatwienia dostępu