3 września 2021

Projekt edukacyjny ,,Szkoła przyjazna wodzie – AKTYWNI BŁĘKITNI” – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku zachęca dyrektorów i nauczycieli szkół podstawowych, zainteresowanych realizacją edukacji
o zrównoważonym rozwoju w gospodarce wodnej, do udziału w Programie Szkoła Przyjazna Wodzie „AKTYWNI BŁĘKITNI”, skierowanego do uczniów i nauczycieli szkół podstawowych z województwa podlaskiego, województwa warmińsko-mazurskiego oraz województwa mazowieckiego, zlokalizowanych na obszarze działania Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

Głównym celem Programu jest systematyczna organizacja działań zmierzających do nabycia umiejętności racjonalnego gospodarowania wodą i bezpiecznego z niej korzystania. Program ma na celu m.in. wzmocnienie wśród nauczycieli szkół podstawowych świadomości wagi edukacji na temat ochrony przeciwpowodziowej, zapobieganiu skutkom suszy i ochronie wód w ogólnym kontekście ochrony środowiska, a także wspieranie nauczycieli w edukowaniu uczniów poprzez dostarczenie „pakietów edukacyjnych”.

Program realizowany będzie od października 2021 r. do czerwca 2022 r.

W Programie mogą brać udział zarówno publiczne, jak i niepubliczne szkoły podstawowe.

Zgłoszenia będą przyjmowane do końca października 2021 r. przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku ul. Jana Klemensa Branickiego 17A, 15-085 Białystok.

Regulamin konkursu, karta zgłoszenia oraz szczegółowe informacje o konkursie dostępne są na stronie: https://bialystok.wody.gov.pl/nasze-dzialania/szkola-przyjazna-wodzie-aktywni-blekitni

Ułatwienia dostępu