14 września 2021

Konkurs pn. „Ambasador Ekonomii Społecznej na Warmii i Mazurach”

Ruszyła kolejna edycja  Konkursu pod nową nazwą  Ambasador Ekonomii Społecznej na Warmii  i Mazurach”, który organizowany jest przez ROPS od 2017 roku.

Celem Konkursu jest uhonorowanie dotychczasowego zaangażowania instytucji publicznych, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców, szkół, a także zachęcenie ich do dalszej współpracy na rzecz rozwoju przedsiębiorczości społecznej oraz promocji ekonomii społecznej w regionie.   

W związku z sytuacją spowodowaną ogólnoświatową pandemią SARS-CoV-2, decyzją Kapituły Konkursu w 2021 roku  ogłoszono czwartą kategorię specjalną pn. „PES przeciw COVID 19”.

W celu wzięcia udziału w przedmiotowym Konkursie należy w terminie do 15 września 2021 r., złożyć stosowną rekomendację.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej www.es.warmia.mazury.pl/konkursy-ekonomii-spolecznej 

Kapituła Konkursu wytypowała  spośród nadesłanych zgłoszeń pięć szkół w kategorii głosowanie w „Plebiscycie publiczności”. Aby oddać głos, należy  kliknąć w ikonę „Lubię to”. Aby głos został zaliczony, musi zostać zaznaczona infografika przedstawiająca ikonę kciuka uniesionego do góry.

Link do głosowania: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=4707721392585009&id=2490296010994236  lub

https://www.facebook.com/Biuro-Dialogu-Spo%C5%82ecznego-i-Po%C5%BCytku-Publicznego-2490296010994236

https://es.warmia.mazury.pl/najnowsze/329-aktualnosci-1/1077-czy-chcesz-aby-twoja-szkola-zostala-ambasadorem-ekonomii-spolecznej-na-warmii-i-mazurach-w-glosowaniu-publicznosci

Głosowanie w „Plebiscycie publiczności” trwa do dnia 27.09.2021 r. do godziny 9:00. Po tym terminie głosowanie zostanie zakończone.

Laureat w przedmiotowym Konkursie  zostanie poznany i nagrodzony podczas II Gali Ekonomii Społecznej na Warmii i Mazurach organizowanej przez samorząd województwa  w Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej im. Feliksa Nowowiejskiego w dniu 8 października 2021 roku w Olsztynie.

Szkoły nominowane przez Kapitułę do głosowania w plebiscycie publiczności na stronie  internetowej  Facebooku.

  • Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 im. Kresowiaków w Bartoszycach.
  • Zespół Placówek Edukacyjnych w Olsztynie.
  • Zespół  Szkół nr 5 im. Karola Brzostkowskiego w Ełku.
  • Szkoła Podstawowa nr 311, XI Liceum Ogólnokształcące i Technikum Informatyczno-Ekonomiczne nr 9 w Olsztynie
  • Zespół Szkół im. Emilii Sukertowej-Biedrawiny w Malinowie

Ułatwienia dostępu