14 września 2021

Realizacja Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025″

Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”. W przyszłym tygodniu placówki wychowania przedszkolnego, szkoły i biblioteki pedagogiczne będą mogły składać do organów prowadzących wnioski o udzielenie wsparcia finansowego na 2021 rok.

 

Więcej informacji:

LINK

Ułatwienia dostępu