14 września 2021

Tworzenie placówki doskonalenia nauczycieli w Braniewie

10 września 2021 r. w Starostwie Powiatowym w Braniewie miało miejsce spotkanie Warmińsko-Mazurskiego Wicekuratora Oświaty Wojciecha Cybulskiego ze Starostą Braniewskim Karolem Motyką oraz Wicestarostą Mirosławem Kudlińskim. Spotkanie poświęcone było powstającej placówce doskonalenia nauczycieli w Braniewie. Uczestniczyli w nim radni powiatu, dyrektorzy przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Warmińsko-Mazurski Wicekurator Oświaty przedstawił zebranym założenia nowego modelu doskonalenia zawodowego nauczycieli. Odpowiedział również na liczne zapytania dotyczące celowości powstania nowej placówki, jak i spraw związanych z organizacją nowego ODN-u. W dyskusji podkreślano znaczenie doradców metodycznych funkcjonujących w sieci doradztwa metodycznego w województwie warmińsko-mazurskim. Wyrażono zadowolenia z powstającej możliwości fachowego wsparcie nauczycieli w rozwiązywaniu specyficznych dla ich dziedzin problemów metodycznych.

Ułatwienia dostępu