21 września 2021

Konkurs stypendialny dla romskich uczniów szkół ponadpodstawowych

Związek Romów Polskich w Szczecinku zaprasza do udziału w konkursie stypendialnym dla romskich uczniów szkół ponadpodstawowych.

 

Wszelkie informacje dotyczące konkursu stypendialnego, formularz zgłoszeniowy oraz wymagane dokumenty dostępne są na stronie internetowej Związku Romów Polskich www.romowie.com w zakładce STYPENDIA. Wszystkich chętnych do wzięcia udziału w konkursie prosimy o dokładne zapoznanie się z regulaminem zamieszczonym
na stronie internetowej Związku Romów Polskich.

Kandydat ubiegający się o stypendium powinien złożyć wniosek wraz załącznikami w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 października 2021r. (liczy się data wpływu dokumentów aplikacyjnych do siedziby Związku Romów Polskich).

 

Stypendia zostały ufundowane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Ułatwienia dostępu