5 października 2021

Kampania „Programu dla szkół” – ankieta dotycząca działań promocyjnych

W związku z realizacją „Programu dla szkół”, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa zwraca się
z prośbą do dyrektorów szkół oraz rodziców i nauczycieli o wypełnienie ankiety dotyczącej realizacji działań promocyjnych w roku szkolnym 2020/2021. Wyniki ankiet posłużą ulepszaniu kampanii reklamowej w kolejnych latach.

Szczegóły  oraz ankieta znajdują się na stronie internetowej: https://www.programdlaszkol.org/aktualnosci/index/Program-dla-szkol-jak-oceniasz-jego-promocje-w-roku-szkolnym-20202021/idn:21

Ułatwienia dostępu