5 października 2021

Zaproszenie do udziału w XII edycji konkursu „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo”

Serdecznie zapraszamy przedszkola, szkoły publiczne i niepubliczne z terenu województwa warmińsko-mazurskiego do udziału w XII edycji konkursu „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo”.

Celem konkursu jest wyróżnienie szkół, które:

  1. Zapobiegają zjawisku agresji i przemocy w szkołach.
  2. Podejmują działania w celu poprawy stanu bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.
  3. Wyróżniają się  skutecznym,  sprawnym  i  inspirującym  działaniem  w  zakresie zapobiegania agresji i zapewniania bezpieczeństwa.
  4. Promują działania na rzecz bezpieczeństwa i przeciwdziałania agresji.
  5. Aktywizują społeczność szkolną do działań służących zapobieganiu zjawiskom agresji i poprawie bezpieczeństwa.

W ramach konkursu Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty przyznaje Certyfikat „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo”.

 Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 15 grudnia 2021 r.

Regulamin konkursu znajduje się na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Olsztynie w zakładce: Szkoły i Placówki →  Certyfikaty →Szkoła Promująca Bezpieczeństwo.

Ułatwienia dostępu